Shyong Jian Shyu 

Professor

Department of Computer Science and
Information Engineering

Ming Chuan University

5, Der Ming Road, Gwei Shan, Taoyuan 333, Taiwan, ROC

 

Research

Teaching

Students

Lab.

 

Email: sjshyu@mail.mcu.edu.tw

           sjshyu@gmail.com