1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Students' Projects

Students' Projects

1383947 4943106355223 905622817 n
1452341 4943103795159 1267718665 n
 
 

Advisor

Project Title

Students

Lee, Yue-Shi The Study and Implementation of Missing Value Imputation Wang, Yu-Cheng  Hsieh, Chun-An   Liao, Wei-Teng    Chen, Yi-Yu LI, Kuang-Wei
Shyu,Shyong-Jian The design of interative multimedia games Chen,Meng-Chien Liu, Che-Lin

Hyang, Hsiang-Shun Cheng, Chao-Ting LI, Yi-Hao

The production of vedio-interation games Chen,Yu-Cheng Wang, Wen-Lung  Chang, Huai
Hwang,Shih-Yu  Golf Swing Assisting System using Wii Fit and Kinect Lin,Yi-Hsuan  Taso,Cheng-Kai

Hu, Hsien-Jen  Kuo, Chen-Wei Peng, Chiu-Wen

Baseball Pitching Assisting System using Arduino Liu,Chia-Pei Chen,Sing-Tong

Wang,Yu-Chiao

Chao,Her-Chang Handicapped Human Interface Su, Kuang-Wei   Li, Wei-Hsi   Lin, Ching-Wen  Liao, Ping-Wei  Chen, Ying-Hao
Wang,Feng-Hsu Online Calculus Problem Solving System (II) Wang,Yi-Chieh  Huang,Chun-Hsuan Chiu,Shih-Ting

Li,Chieh-Han Hsieh,Jung-Hung

Hsu,Wu-Hsiao The implementation of IPv6 education web site Wang, Yu-Li  Li, Ting-Yu  Wu, Ssu-Hsien Li, Ting-An   Yu, Hui-Wei
The customized management system for Home stay Chang, Ching-Yao Wang, Yen-Chun  Li, Yen-Chieh Li, Meng-Shu
Chen, Yu-Li Design and Implementation of DVB-T Digital TV Player for Windows 7 platform Cheng, Ying-Jen  Chen, Sung-Ching  Fan, Chin-Yi  Huang, Hung-Ching  WANG, Po-Han
Design and Implementation of DVB-T BDA Player for High-Definition Digital Television Hsieh, Hui-Ju  TSAI, Tsung-Fu  Tsao, Chia-Wei   Chen, Yi-Chang  Cho, Yu-Hsien
Wang,Chia-Hui The Design and Implementation of Ubiquitous Digital Photo Frame via SmartPhone Lin, Yen-Wei  Chang, Chi-Hung Hsiao, Cheng-Yang   Liao, Wei-Chih  Hsieh, Ching-Hsun
Hwang,Shien-Ching A study on mining of high growth utility itemsets Hung, Wei-Ting  Chu, Shih-Hsuan  Li, Chien-Te
A study on prediction of NBA games based on machine learning Hung,Xuan-Yin  Lan, Hao-Wei  Huang, Wei-Ting  Chen, Yi-Hsuan
Pai,Yuh-Hwa The Internship and exercise in Enterprise Su,Che-Shih Chang,Li-Ya
Wang,Chiu-kuang  Enhance Digital Silent Broadcasting Chen, Chia-Lun  Tsao, Pu-Yueh  Lin, Yu-Chen  Tseng, Yu-Ming
Digital Teaching Assist Material Tu, Yu-Ting  Chen, Wen-Chin  Hu, Hui-Ya